Sifonik Sistem


“Sifonik sistem temelde akışkanın enerji denkliği prensibinden yararlanarak suyun herhangi bir eğime gerek kalmadan oluktan ya da çatıdan tahliye edilmesi” olarak belirtilebilir.


Detaylar

Yapılarımızda Su İzolasyonunun Önemi


“Yeryüzünün ve yaşamın devamlılığı için vazgeçilmezimiz olan suyu, yapılarımızdan uzak tutmak için yoğun çaba harcarız.


Detaylar

Pasif Yangın Durdurucu Uygulamaları


“Yapıların yangından korunması söz konusu olduğunda, bilinen üç farklı yöntem akla gelmektedir. Bunlar, algılama sistemleri, aktif söndürme sistemleri ve pasif yangın durdurucu sistemler olarak gruplandırılabilir.


Detaylar