Yapılarımızda Su İzolasyonunun Önemi

Yapılarımızda Su İzolasyonunun Önemi


ONUR SÖNMEZ1

Yeryüzünün ve yaşamın devamlılığı için vazgeçilmezimiz olan suyu, yapılarımızdan uzak tutmak için yoğun çaba harcarız. Gerek endüstriyel, gerekse konut tipi yapılarda su izolasyonu, inşaatın en önemli kalemlerinden birisidir.

Su izolasyonunu; temelde, betonarme yapı elemanlarında, çatı ve cephe kaplama elemanlarında olmak üzere, birçok farklı disiplin altında inceleyebiliriz. Her disiplinin kendine özel mekanik uygulama yöntemleri ve özel malzemeleri olmasının yanı sıra, varılmak için çabalanan hedef, suyu yapılarımızdan uzak tutmaktır. Teknolojisini çok hızlı bir şekilde geliştiren, “izolasyon yapı malzemeleri sektörü”, bizlere izolasyon bütünlüğü ve güvenliği açısından birçok avantaj sunmakta ve işlerimizi her geçen yıl daha kolay hale getirmektedir.

Su izolasyonu, öncelikli olarak, kullanılacak yapı malzemesi marifetine bağlı gibi gözükse de, suyu mekanik olarak yapıdan uzak tutmak, suyun ortamdan sürekli drenajını sağlamak, birleşim yeri ve aksesuar detaylarını doğru oluşturmak ve uygulamak, izolasyonu her zaman en üst katmanda teşkil etmek gibi… mühendislik bilgisi ve tecrübesi de gerektiren birçok önemli detay da içermektedir. Bu sebeple her işte olduğu gibi, doğru su izolasyonu uygulamaları, bünyesinde yeterli sayıda mühendis ve teknik eleman bulunduran, bilgi birikimi ve tecrübeye sahip olan, faaliyet gösterdiği zaman dilimi içerisinde, önemli uygulamalar yapmış olan ve belkide en önemlisi “sürekliliği olan” firmalara yaptırılmalıdır.

Arne Teknik, uzun yıllardır izolasyonun birçok alanında hizmet vermekte olup, konusuyla alakalı olarak özel ürün bayiliklerine de sahiptir. Kullanılan malzemelerin piyasadaki rakipleri arasında en iyisi olması detayının gözetilmesinin yanı sıra, uygulamaların yapımında da sektördeki en ehil ustalar kullanılmaktadır.

Su izolasyonu, yapının inşaası sırasında doğru planlanması ve uygulanması gereken bir husustur. Yanlış projelendirilmiş veya detaylandırılmış su izolasyonu uygulamalarının, sonradan düzeltilmesi de birçok zaman imkansız veya yüksek maliyetli olmaktadır. Bu sebeple binalarımızın, sanayi yapılarımızın ve buna benzer aklımıza gelebilecek her türlü yapımızın, imalat öncesi projelendirme ve inşaat kalemleri sıralamalarının yapılması sırasında, “su izolasyonu” konusu da çok iyi tasarlanmalı, detaylandırılmalı ve uzman ekiplere uygulatılmalıdır.

1 SÖNMEZ Onur, İNŞAAT MÜHENDİSİ, ARNE TEKNİK GENEL MÜDÜRÜ