Sifonik Sistem

Sifonik Yağmur Drenaj Sistemlerinin Özellikleri ve Avantajları


Günümüzde aktif ve yaygın olarak kullanılmakta olan iki tip yağmur drenaj sistemi bulunmaktadır. Bunlardan ilki ve eski olanı, konvansiyonel veya klasik yöntem olarak adlandırılan, PVC yağmur iniş boruları ile yağmur sularının doğal akışın hava ile yer değiştirerek borular içerisinden akması, bu esnada yatay hatta 2-3 derece eğim verilmesi ile ortamdan uzaklaştırılmasına dayanan sistemdir. Söz konusu sistemde, PVC boruların içerisine, suyun yanı sıra %60-70 oranında hava da girdiği için, boru kesitinin sadece %30-40 lık kısmı suyun drenajında çalışabilir ve bu sebeple, özellikle son yıllardaki yoğun ve ani yağışlarda, konvansiyonel sistemler yetersiz kalır.

Buna alternatif olarak, özellikle son yıllarda, Ülkemizde de yoğun olarak kullanılmakta olan Sifonik Yağmur Drenaj sistemleri bulunmaktadır. Sifonik sistemlerin teknik tanımı “Sifonik sistem temelde akışkanın enerji denkliği prensibinden yararlanarak suyun herhangi bir eğime gerek kalmadan oluktan ya da çatıdan tahliye edilmesi” olarak belirtilebilir. Sistemin çalışma ana prensibi Bernoulli'nin akış denklemine dayanmaktadır. Boru çap hesapları ve sistem çözümlemeleri de Bernoulli akış denklemlerinden yararlanılarak yapılır.

Yoğun ve ani yağışlarda göstermiş olduğu drenaj performansı, eğim gerektirmediği için yapılarda kot kaybına sebep olmaması, çok daha az sayıda iniş noktası ile teşkil edilebildiği için yeraltı drenaj hatlarındaki azalma, özellikle sanayi yapılarında, kıymetli malzeme ve makinelerin bulunduğu bina içi alanlarda iniş yapılmasına gerek olmaması gibi birçok avantajından dolayı, tercih sebebi olmaktadır.

Sifonik sistemde su, borular içerisinde %100 dolulukta akmaktadır. Yüksek debili akışı sebebi ile, borular kendini temizlemektedir. Bu ve buna benzer daha birçok avantajını sıralayabileceğimiz Sifonik sistemler, ülkemizde de, özellikle sanayi yapısı inşaatlarında tercih sebebi olmakta ve yoğun olarak kullanılmaktadır.

Sistemlerin çalışması ile alakalı prensip çizimler aşağıda yer almaktadır.

Yararlanılan Kaynaklar : IX. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ NOTLARI